Strona Główna > Kadra
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kadra

 

 

 Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej - Kazimierz Iwanowski

 

 

    Księgowy - Bożena Grzęda

Instruktorzy pracowni: 

 

    Instruktor pracowni gospodarstwa domowego - UrszulaTerlecka

 

 

 

   Instruktor pracowni ogrodniczo - florystycznej - Michał Bućwiński

 

 

  

  Instruktor reintegracji zawodowej Dominik Gałązka

   Instruktor pracowni krawieckiej

 

Instruktor pracowni usprawniania ruchowego -  Izabela Osiecka - Żukowska 

                                  

         

  Instruktor pracowni rękodzieła artystycznego - Iwona Łazarska

                                     

   

            Instruktor pracowni technicznej - Tomasz Wiśniewski

 

                       

  

   Instruktor pracowni plastycznej - Marta Romotowska

   

  Instruktor pracowni informatycznej - Mariusz Niewiarowski

 

Pracownie wspomagające:     

   

  Instruktor ds. kulturalno-oświatowychBożena Gałązka          

 

                               

   Psycholog - Alicja Selwocka

                             

                                  

    Logopeda- Małgorzata Kwiecień

 


 

Pracownicy obsługi:

 

     Beata Kondracka

 

   

             Łukasz Laszkowski

 

 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku